Yttrande över remiss angående revision av skyddsklassade arter år 2017

Naturvårdsverket gör bedömningen att revideringen av listan för skyddsklassade arter i stort är rimlig och motiverad, men önskar en ökad tydlighet för hur avvägningar är gjorda.

Sidan senast uppdaterad: 13 oktober 2017Sidansvarig: Nanna Wikholm