Naturvårdsverkets syn på olika sätt att bestämma laga kraft-tidpunkt för beslut om bildande av naturreservat

Naturvårdsverket har den 19 oktober 2017 yttrat sig till Kammarkollegiet, i ett ärende vid Mark- och miljödomstolen. I yttrandet lämnar Naturvårdsverket en redogörelse om sin syn på laga kraft-tidpunkten för beslut om bildande av naturreservat.

Sidan senast uppdaterad: 6 november 2018Sidansvarig: Erik Norgren