Likvärdiga förutsättningar för landsbygderna

Naturvårdsverkets yttrande över slutbetänkandet från den Parlamentariska landsbygdskommittén. Landsbygderna bör ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land.

Sidan senast uppdaterad: 17 mars 2017Sidansvarig: Gunilla Sallhed