Yttrande över betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Naturvårdsverket har lämnat yttrande om betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden till Socialdepartementet den 29 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz