Yttrande över remiss Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Naturvårdsverket har yttrat sig till Kulturdepartementet den 13 november 2017 över remissen Konsultation i frågor som rör det samiska folket.

Sidan senast uppdaterad: 13 november 2017Sidansvarig: Karin Klingspor