Klimatpolitisk inventering

Naturvårdsverket delar inte Konjunkturinstitutets övergripande slutsats om att det alltid är mer kostnadseffektivt att köpa utsläppsutrymme utomlands istället för att ställa om till nettonoll på hemmaplan. Yttrande lämnat 7 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2017Sidansvarig: Miriam Münnich Vass