Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Naturvårdsverket har yttrat sig över Klimatanpassningsutredningens betänkande (SOU 2017:42 Vem har ansvaret?). Naturvårdsverket tillstyrker i stora delar utredningens förslag.

Sidan senast uppdaterad: 22 september 2017Sidansvarig: Timo Persson