Yttrande över Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90)

Naturvårdsverket konstaterar att framtida säkerhetshot som orsakas av förändringar i miljön inte har ingått i utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet.

Sidan senast uppdaterad: 11 maj 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz