Yttrande över promemorian Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet den 20 oktober 2017 över promemorian Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna.

Sidan senast uppdaterad: 20 oktober 2017Sidansvarig: Gunilla Sallhed