Förslag om sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att sänka mervärdesskatten på förevisning av naturområden från 25 procent till 6 procent.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017Sidansvarig: Ingvar Jundén