Yttrande över remiss om förlängning av räckvidd för luftfartsverksamhet

Naturvårdsverket stödjer i huvudsak EU-kommissionens förslag. Yttrande lämnat till Miljö- och energidepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 16 mars 2017Sidansvarig: Marie Larsson