För en god och jämlik hälsa

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över betänkandet För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Yttrande lämnat till Socialdepartementet 18 maj 2017.

Sidan senast uppdaterad: 26 maj 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz