Yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform DS 2017:40 (Fi2017/03287/ESA)

Sidan senast uppdaterad: 3 januari 2018Sidansvarig: Åsa Tynell