Yttrande över Boverkets rapport Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

Naturvårdsverket lämnade in yttrandet den 7 september 2017 till Näringsdepartementet. Naturvårdsverket har inga synpunkter på rapporten.

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz