Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och nivåantal

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och nivåantal.

Sidan senast uppdaterad: 11 maj 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz