Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag

Naturvårdsverket lämnade in yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) till Justitiedepartementet den 14 september 2017.

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz