Yttrande över betänkande om brottsdatalag

Naturvårdsverket har inga synpunkter på betänkandet.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz