Yttrande över Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet den 21 december 2017 över remissen Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2017Sidansvarig: John Petersson