Yttrande om förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Naturvårdsverket har yttrat sig över en promemoria från Miljö- och energidepartementet med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Naturvårdsverket tillstyrker i stora delar utredningens förslag.

Sidan senast uppdaterad: 13 oktober 2017Sidansvarig: Åsa Tynell