Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Naturvårdsverket har yttrat sig över Kemikalieinspektionens rapport om begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Yttrandet överlämnades till miljö- och energidepartementet den 6 september 2017.

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2017Sidansvarig: Marie-Louise Nilsson