Yttrande över samrådsförslaget av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

Naturvårdsverket har den 22 juni 2016 yttrat sig över samrådsförslaget av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2016