Yttrande över remiss:betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Naturvårdsverket betonar digitaliseringens roll i att underlätta för civilsamhällets organisationer.

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2016Sidansvarig: Berit Oscarsson