Yttrande över remiss: Av en rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerande ämnen från brandsläckningsskum

Naturvårdsverket ser positivt på Kemikalieinspektionens förslag om att begränsa tillflödet av PFAS till miljön och instämmer i behovet av styrmedel för detta.

Sidan senast uppdaterad: 22 april 2016