Yttrande över promemoria: obligatorisk förarbevis för vattenskoter

Naturvårdsverket är positiv över utredningens förslag att införa obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Naturvårdsverket anser dock att krav på miljöhänsyn av framförande av vattenskoter behöver förtydligas enligt förslag.

Sidan senast uppdaterad: 12 april 2016Sidansvarig: Yvonne Lundell