Yttrande över remiss: regeringsuppdrag om rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi

Naturvårdsverket har den 27 maj 2016 yttrat sig över Näringsdepartementets remiss av regeringsuppdrag om rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2016Sidansvarig: Per Risberg