Yttrande över remiss: redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörare

Naturvårdsverket har den 7 april 2016 yttrat sig över Näringsdepartementets remiss av redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörare.

Sidan senast uppdaterad: 28 februari 2017Sidansvarig: Ola Larsson