Yttrande över remiss om underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Naturvårdsverket har yttrat sig till Näringsdepartementet om underlagsrapporter till det nationella skogsprogrammet. Vi bedömer att underlagsrapporterna har en tydlig inriktning på produktion och saknar en tydlig koppling till miljökvalitetsmålen.

Sidan senast uppdaterad: 17 november 2017Sidansvarig: Claes Svedlindh