Yttrande över remiss om rapporten ”Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Forsknings- och kunskapsläget”

Naturvårdsverket har yttrat sig till Näringsdepartementet över Boverkets rapport om byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Vi anser att området är viktigt att arbeta med för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Sidan senast uppdaterad: 17 november 2016Sidansvarig: Per Wollin