Yttrande över remiss om att djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexamen

Naturvårdsverket har yttrat sig över Näringsdepartementets remiss av förslaget att en treårig djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexeamen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2017Sidansvarig: Ola Larsson