Yttrande över remiss: informationsansvar enligt Inspiredirektivet, ändringar i förordningen om geografisk miljöinformation

Naturvårdsverket anser att verkets informationsansvar för temat Marktäcke ska formuleras om och endast omfatta de karteringar av marktäcke som produceras på uppdrag av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2017Sidansvarig: Hernán De Angelis