Yttrande över remiss av redovisning av regeringsuppdrag om att förebygga viltangrepp

Naturvårdsverket har den 26 maj 2016 yttrat sig över Näringsdepartementets remiss av redovisning av regeringsuppdrag om att förebygga viltangrepp.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2016Sidansvarig: Per Risberg