Yttrande över remiss av rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Naturvårdsverket har yttrat sig över Miljö- och energidepartementets remiss av en rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2016