Yttrande över remiss: Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

Naturvårdsverket har den 3 juni 2016 yttrat sig till Miljö- och energidepartementet om Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar. Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att ta bort undantaget för dryckesförpackningar avsedda för mejeriprodukter och juice, och istället inkludera dem i pantsystemet.

Sidan senast uppdaterad: 3 juni 2016Sidansvarig: Elin Forsberg