Yttrande över remiss av En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad

Naturvårdsverket har valt att begränsa remissvaret till den del av utredningen som behandlar förbättrad information och jämförbarhet kring hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning.

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2017