Yttrande över remiss: Utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Naturvårdsverket har den 11 februari 2016 yttrat sig över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens utredning om införlivandet av EU:s besiktningspaket.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2016Sidansvarig: Ola Larsson