Yttrande över remiss: Statsstödskrav på bränsleskattsområdet

Naturvårdsverket har yttrat sig 14 januari 2016 och har inga synpunkter på Regeringskansliets promemoria Vissa statsstödskrav på bränsleskattsområdet.

Sidan senast uppdaterad: 15 januari 2016Sidansvarig: Marie Larsson