Yttrande över remiss: Långtidsutredningen 2015

Naturvårdsverket har yttrat sig över Finansdepartementets remiss om Långtidsutredningen 2015. Naturvårdsverket anser att flera viktiga frågor borde belysas ytterligare och delar inte utredningens bedömningar kring ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet. (2016-04-26)

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2016Sidansvarig: Miriam Münnich Vass