Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om årliga minskningar av växthusgasutsläpp

Naturvårdsverket anser bland annat att EU:s klimat- och energiramverk till 2030 behöver genomföras snabbt, men samtidigt också skärpas med hänsyn till Parisavtalet.

Sidan senast uppdaterad: 22 september 2016Sidansvarig: Marie Larsson