EU-kommissionens förslag om växthusgaser från markanvändning och skogsbruk

Naturvårdsverket har yttrat sig över EU-kommissionens förslag om att inbegripa utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk i EU:s energi- och klimatramverk till 2030.

Sidan senast uppdaterad: 22 september 2016Sidansvarig: Marie Larsson