Yttrande över remiss: Delrapport från Sverigeförhandlingen, Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Naturvårdsverket har yttrat sig över Näringsdepartementets remiss om Sverigeförhandlingens delrapport, Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3).

Sidan senast uppdaterad: 24 mars 2016Sidansvarig: Björn Pettersson