Yttrande över remiss: Vägen till självkörande fordonförsöksverksamhet

Naturvårdsverket saknar ett tydligt miljöperspektiv i Kommissionens initiativ. En stärkning av den inre marknaden kan och bör förenas med höga och gemensamma miljökrav inom EU.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2016Sidansvarig: Mats Björsell