Yttrande över Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt förslag till heltäckande solelstatistik

Naturvårdsverket anser att ekonomiskt stöd bara bör ges till solceller som uppfyller vissa miljökrav , och tillstyrker därför tillstyrker förslagen till strategi för ökad användning av solel och till heltäckande solelstatistik.

Sidan senast uppdaterad: 16 december 2016