Yttrande om EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi och ändrade avfallsregler

Yttranden redovisar Naturvårdsverkets synpunkter på Handlingsplanen och på det så kallade avfallspaketet.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2016Sidansvarig: Marie Larsson