Yttrande med underlag om hur Sverige införlivat vissa regler inom vattenpolitikens område

Naturvårdsverket har lämnat underlag till miljö- och energidepartementet för svar på EU-pilotbegäran 8125/15/ENVI gällande hur Sverige införlivat vissa bestämmelser inom vattenpolitikens område.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2016Sidansvarig: Elin Forsberg