Yttrande över remiss: Ändrad intäktsränta i skattekontot

Naturvårdsverket har inga synpunkter på promemorian.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2016