Yttrande över promemorian Elcertifikatsystemet – vissa frågor inom Kontrollstation

Naturvårdsverket tillstyrker, i enlighet med tidigare yttranden över Energimyndighetens delredovisningar inför kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017, förslagen i promemorian.

Sidan senast uppdaterad: 16 december 2016Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz