Yttrande över remiss miljömålsberedningens delbetänkande en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Naturvårdsverket instämmer i Miljömålsberedningens bedömning om fördelarna med att använda 2005 framför 1990 som basår och vill påtala vikten av att harmonisera med befintliga EU-krav.

Sidan senast uppdaterad: 20 oktober 2016