Yttrande över remiss: Frågor kring 2009 års renskötselkonvention

Naturvårdsverket ser positivt på att den föreslagna konventionslagen tydliggör vilka nationella ersättningsregler som ska gälla. Yttrande till Näringsdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 20 december 2016Sidansvarig: Gunilla Ewing Skotnicka