Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottslighet

Naturvårdsverket har lämnat yttrande till Miljö- och energidepartementet och har inga ytterligare synpunkter på eller tillägg till de förslag till åtgärder som redovisats.

Sidan senast uppdaterad: 17 augusti 2017Sidansvarig: Peter Örn