EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet och välkomnar handlingsplanen och tillstyrker de åtgärder som beskrivs.

Sidan senast uppdaterad: 17 augusti 2017Sidansvarig: Peter Örn